SLUŽBY KTORÉ POSKYTUJEME

OPTIMALIZÁCIE
REPORTING

Hlavný zámer našej spoločnosti je zabezpečiť kompletný servis účtovnej a mzdovej agendy pre firmy či podnikateľov a garantovať im bezpečnosť. Naša firma využíva rôzne bezpečnostné prvky a ako jedna z mála spoločností vlastní server pre spracovanie citlivých údajov. Sme poistený voči prípadným škodám spôsobených našim zavinením pri výkone nášho povolania.

AKO PREBIEHA SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA?

02-10-2020
Odovzdanie dochádzky

Klienti odovzdávajú dochádzku na spracovanie ku 2. dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci ktorého sa dochádzka týka.

10-10-2020
Doručenie dokladov

Klienti doručia účtovné doklady na spracovanie, za predchádzajúci mesiac.

15-10-2020
Spracovanie miezd a zrážkovej dane

Do 15 dňa v mesiaci klientom zasielame spracované mzdy, a spracovávame zrážkovú daň na základe poskytnutých dokladov.

20-10-2020
Report DPH

Do 20 dňa v mesiaci vidia naši klienti v mobilnej aplikácii report dane z pridanej hodnoty. Viete sa tak pripraviť na platbu DPH.

25-10-2020
Podanie a kontrola DPH

Do 25. dňa v mesiaci skontrolujeme evidenciu dane z pridanej hodnoty, a následne spracujeme a podáme kontrolný výkaz a daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na finančnú správu.

31-10-2020
Personalistika a spracovanie dokladov

ČO O NÁS POVEDALI KLIENTI?