Notice: spl_autoload_register(): Argument #2 ($do_throw) has been ignored, spl_autoload_register() will always throw in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/includes/MchLibAutoloader.php on line 53

Notice: spl_autoload_register(): Argument #2 ($do_throw) has been ignored, spl_autoload_register() will always throw in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/engine/RequestHandler.php on line 84

Notice: spl_autoload_register(): Argument #2 ($do_throw) has been ignored, spl_autoload_register() will always throw in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/engine/Controllers/ModulesController.php on line 104

Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/radiantthemes-addons/cf7/class-radiantthemes-style-cf7.php on line 427

Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $option_id in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/database.php on line 74

Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $post_id in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/database.php on line 238

Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $option_id in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/database.php on line 433

Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $option_id in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/database.php on line 500

Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $option_id in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/database.php on line 588

Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $multi_key in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/database.php on line 698

Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $item_id in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-db-options-model.php on line 245

Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $option_id in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/unyson/framework/core/extends/class-fw-extension.php on line 387

Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $multi_key in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/plugins/unyson/framework/core/extends/class-fw-extension.php on line 410

Deprecated: Required parameter $parent follows optional parameter $field in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/themes/consultix/inc/redux-framework/redux-extensions/extensions/upload/upload/field_upload.php on line 45

Deprecated: Required parameter $parent follows optional parameter $field in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/themes/consultix/inc/redux-framework/redux-extensions/extensions/slides/slides/field_slides.php on line 44

Deprecated: Required parameter $parent follows optional parameter $field in /var/www/vhosts/globerg-accounting.sk/httpdocs/wp-content/themes/consultix/inc/redux-framework/redux-extensions/extensions/box_shadow/box_shadow/field_box_shadow.php on line 45
Povinná dokumentácia – GLOBERG-Accounting | Účtovníctvo & mzdy

Sledujte:

Povinná dokumentácia

Domov Povinná dokumentácia

Rýchly kontakt

  Potrebujete poradiť?

  Môžete nás kontaktovať v prac. dňoch od 9:00 do 16:00.
  Radi Vám pomôžeme.

  info@globerg.sk
  +421 2 4333 0494
  02 4333 0494

  Povinná dokumentácia

  Interné (vnútropodnikové) smernice sú interné dokumenty, ktoré stanovujú jednotné pravidlá, postupy a pokyny pri konkrétnej činnosti. Interné smernice, ktoré by nemali chýbať v dokumentácii podnikateľského subjektu sú najmä: účtovná smernica, bezpečnostná dokumentácia, registratúrny plán, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarne poplachové smernice a požiarny evakuačný plán.

  Preferujete stretnutie online? Môžete si s nami dohodnúť termín a stretneme sa na GoogleMeet či Zoom-e :-). Kontaktujte nás a rezervujte si termín!

  Vypracujeme Vám kompletné vnútropodnikové predpisy (interné smernice):

  • Smernica obehu účtovných dokadov
  • Smernica o postupoch účtovania pohonných látok
  • Pracovný poriadok
  • Prevádzkový poriadok
  • Správa a archivácia dokladov
  • GDPR smernica

  • BOZP
  • Požiarna ochrana
  • Smernica o monitorovaní pracoviska
  • Reklamačný poriadok
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Smernica o používaní motorového vozidla

  • Smernica programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

  CHRÁNIME KLIENTA

  CHRÁNIME KLIENTA

  Všetky dokumenty vytvárame s našim advokátom a zodpovedáme za ich správnosť.

  UŠITÉ NA MIERU

  UŠITÉ NA MIERU

  Kategorizujeme vaše podnikanie a riziká, ktoré následne aplikujeme do dokumentácie.

  AKTUALIZÁCIE

  AKTUALIZÁCIE

  Dokumenty vám neskôr budeme aktualizovať podľa najnovších zmien zákonov a platných vyhlášok.

  Podnikatelia účtujúci v podvojnom účtovníctve by nemali podceňovať vypracovanie smernice o vedení účtovníctva v nadväznosti na zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v ktorej sa najmä uvedie účtovná sústava, v ktorej podnikateľský subjekt účtuje; organizačná štruktúra účtovnej jednotky; účtovné obdobie; mena, v akej sa vedie účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka, používané účtovné zásady a metódy a i. Takto spracovaná účtovná dokumentácia môže byť doplnená i o ďalšie interné predpisy týkajúce sa napríklad odmeňovania zamestnancov, pracovného poriadku, používania služobného motorového vozidla a pod.. Smernice z oblasti účtovníctva by mali byť šité na mieru, aby nestratili svoj význam spočívajúci v jasne upravených pravidlách v spoločnosti, ktoré slúžia aj ako kontrolný nástroj, a pritom vychádzajú z konkrétnych potrieb a postupov používaných pre podnikateľský subjekt.