Vedenie účtovníctva

Sme účtovná kancelária s pridanou hodnotou. Spracovanie účtovníctva nie je len splnenie si zákonných povinností. Náš zámer je ďaleko väčší! Snažíme sa účtovníctvo klientom predstrieť pochopiteľne, a čo najefektívnejšie optimalizovať Vaše daňové a odvodové zaťaženie. Ak je to možné, spájame našich klientov, a pomáhame im spoločne rásť vzájomným obchodovaním. Sme tu s Vami už viac ako 5 rokov.

Prečo si vybrať práve nás?

Účtovníctvo BOLT

Poskytujeme vedenie účtovníctva spoločnostiam, ktoré podnikajú prostredníctvom digitálnej platformy BOLT. Vedenie účtovníctva pre spoločnosti, ktoré podnikajú cez túto platformu sa v základe nelíši od štandardnej spoločnosti avšak má svoje podstatné odlišnosti. Príkladný a odlišný spôsob vedenia účtovníctva pre spoločnosti podnikajúce na digitálnej platforme BOLT je ten, že všetky prijaté faktúry (teda provízie) sú uhrádzané vzájomným zápočtom. Nedochádza teda k priamemu prevodu financií a úhrade faktúry za províziu. Ešte pred vyplatením Vašej odmeny Vám je vyplatená suma ponížená o províziu.

bolt-taxify-logo
FAQ

Často kladené otázky

Ak už ste partnerom spoločnosti BOLT iste ste sa stretli s požiadavkou registrácie u správcu dane na platcu DPH podľa § 7a. Tento paragraf resp. táto registrácia slúži na odvod DPH z prijatých služieb alebo tovarov mimo krajiny SR. V praxi to teda znamená, že provízia, ktorá Vám je vyfakturovaná, uhradená zápočtom a teda stiahnutá s výplatnej sumy, podlieha dani z pridanej hodnoty. Odberatelia (Vaša spoločnosť a iné) týchto služieb sú povinný odviesť daň z pridanej hodnoty v mieste dodania – teda na Slovensku. DPH sa neplatí z celej hodnoty jazdy.

Od 01.01.2018 podľa § 43 Zákona o dani z príjmov, digitálna platforma BOLT podlieha 19%-nej zrážkovej dani. Tí daňovníci, ktorí využívajú na sprostredkovanie svojho predaja zahraničné digitálne platformy, sú povinný zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy, ak si tieto platby uplatňujú ako daňový náklad. Zrážková daň však platí do tej doby, kým si spoločnosť BOLT, O.U. nezriadi prevádzkareň v Slovenskej republike, alebo jej bude zriadená z úradnej moci. Zatiaľ nie je žiadne oficiálne vyjadrenie ktoré potvrdzuje ich registráciu.

V novembri 2019 finančná správa vydala usmernenie týkajúce sa eKasy a VRP používania pre vodičov digitálnych platforiem BOLT / UBER / HOPIN ktoré si môžte pozrieť kliknutím na tento odkaz. Finančná správa informovala o povinnosti používania VRP resp. eKasy aj pri poskytovaní služieb prostredníctvom týchto digitálnych platforiem.

Každá jazda prostredníctvom digitálnej platformy je vlastne jedna vydaná faktúra. Ak vezmeme do úvahy ten fakt, že mesačne Vy a prípadne Vaši zamestnanci odveziete 300 klientov, znamená to 300 faktúr. Tento objem dát je potrebné spracovávať priebežne a súvislo aby neskôr neprišlo k vysokému návalu.

Spracovanie účtovníctva zahŕňa

ČO O NÁS POVEDALI KLIENTI?